Projektering

På denna sida hittar du (klicka på varje punkt för att komma till avsnittet):


 

Spänningsföljd

Vid installationer med syresatt vatten kan denna modell användas som en tumregel. Spänningsföljden används som en indikation för vilka material som fungerar bäst tillsammans. Det vill säga att ju mindre avstånd det är mellan två olika metallers ädelhet, ju mindre är korrosionsrisken och det ökar hållbarheten.

Spänningsföljd_web_SE

 

Materialsammansättning

 

Hantering av pressystem

Följande är viktigt:

 

Tappvatteninstallationer

Var uppmärksam på följande när ni väljer rör, rörkopplingar, armaturer och komponenter.

 

Galvaniserade rör

Galvaniserade rör är inte lämpliga för hårda vattentyper, för det medför en ökad risk för korrosion. Det bör vara stor vattengenomströmning och god cirkulation i galvaniserade rör, för det främjar bildandet av en skyddande beläggning.

Större varmvatteninstallationer skall utföras med elektrolys, som påskyndar beläggningen, och elektrolysanläggningen skall underhållas med jämna mellanrum. Gängade kopplingar är särskilt utsatta för korrosion och skall vara tillgängliga så att de kan bytas ut.

Vid övergång från en galvaniserad installation till rostfritt stål, rödgods/siliciumbrons eller mässing bör en gjuten koppling med stor godstjocklek användas. Till exempel en unionskoppling som dessutom lätt kan bytas ut vid behov.

Korrosion i galvaniserade rör ökar vid temperaturer över 60 grader celsius. I installationer med huvud och stigarledningar i galvaniserade rör och stick i kopparrör skall jonfällor installeras.

 

Rostfria rör

Risken för korrosion ökar vid högt kloridinnehåll i vattnet. Det är skillnad på hur mycket klorid ett rostfritt rör är godkänt för. Rostfria rör som är godkända för 250 mg klorid, har mindre risk för korrosion i rör och kopplingar.

Vid högt kloridinnehåll bör rödgods/siliciumbrons kopplingar användas för att undgå risk för lokal korrosion i kopplingarna.

Rostfria rör skall kopplas ihop med rostfria kopplingar om det är en komplettering på en installation av galvaniserade rör. Används rödgods/siliciumbrons delar förkortas livslängden på den galvaniserade installationen.

 

Montering av rostfria rör

Montering av rostfria rör med presskopplingar skall ske enligt Viegas instruktioner. Om det på grund av platsbrist inte är möjligt att använda presskopplingar kan man använda gängdelar av rödgods/siliciumbrons.

Kontrollera att o-ringen sitter i kopplingen före montering. Eventuell smuts torkas bort. Insticksdjupet skall vara enligt Viegas anvisningar.

Kopplingen förs på röret genom att samtidigt vrida och trycka lätt. Undvik att vicka på delen. Använd bara pressmaskin som är godkänd till systemet.

Vid övergång från existerande kopparrör till rostfritt stål skall alltid en presskoppling av rödgods/siliciumbrons användas.

Vid övergång från en galvaniserad installation till rostfritt stål, rödgods/siliciumbrons eller mässing bör en gjuten galvaniserad koppling med stor godstjocklek användas. Till exempel en unionskoppling som kan bytas ut vid behov.

 

Kapning av rör

Kopparrör och rostfria rör kan kapas med en rörskärare, en fintandad metallsåg eller med en elektrisk såg.

Vid kapning av rör skall man vara uppmärksam på följande:

 

Presskopplingar med SC-Contur och dubbel pressning

SC-Contur:

Alla Viegas presskopplingar är utförda med SC-Contur (safety connection). Det betyder att om man har glömt att utföra en pressning på en koppling så är den 100% garanterat otät, redan vid påfyllning av systemet. När kopplingen är pressad, är den 100% tät. Resultatet av detta är att man undgår obehagliga och dyra vattenskador vid byggnationen.

Dubbel pressning:

Alla Viegas presskopplingar har en dubbel presskontur. Detta kännetecknas av att det finns en styrning före o-ringen. Detta gör att oringen är väl skyddad vid montage då röret redan är centrerat när det möter o-ringen och ger en dragfast koppling.

 

PRE-tal för Viegas rostfria rör

Viega Sanpress rostfria rör framställs efter den internationellt erkända PRE värderingen (korrosionsbeständighet). PRE-värdet är >24 och ligger därmed klart över normens minimivärde, som är 22,9. Fördel; När PRE-värdet stiger, så stiger också materialets motståndskraft. Rent praktiskt betyder det en ökning av säkerheten. Denna metod resulterar i den smalaste svetssömmen på marknaden. Något som korrosionsexperter värderar högt.

 

Rördimensionering

Med hjälp av nedanstående diagram kan tryckförluster vid rörfriktion i kopparrör och rostfria stålrör utläsas.

Tryck på bilden för en större version.

Rördimensionering_web_stor_SE

VS = Maximal genomströmning; v = strömningshastighet; R = rörfriktionstryckdifferens

 

Täthetsprov

Viegas läckageindikator SC-Contur garanterar att opressade delar upptäcks i hela tryckområdet från 22 mbar till 3 bar (vid täthetsprov med luft) och från 1 bar till 6,5 bar (Vid täthetsprov med vatten). Om täthetsprovet skall utföras vid en frostperiod rekommenderas ett torrt täthetsprov med tryckluft även vid mindre installationer.

 

Grundregler för idrifttagning