Pressverktyg och tillbehör

På denna sida hittar du (klicka på varje punkt för att komma till avsnittet):


 

Pressmaskiner

Pressgun 5 kan användas både vid nätdrift och batteri. Vid batteridrift används den nya Lithium-ion-batteridrift, som ger en kapacitet på 18V/2 Ah.

Egenskaper för Pressgun 5:

Pressgun Picco är den minsta och lättaste av Viegas pressmaskiner, vilket gör det möjligt att arbeta även där det är trångt. Picco maskinens pressbackar är speciellt konstruerade med tanke på viktbesparing och åtkomlighet och är därför inte kompatibla med Viegas andra pressmaskiner.

Egenskaper för Pressgun Picco:

Användningsområden Viega pressmaskiner

Viegas presskopplingssystems funktionssäkerhet är först och främst avhängigt av att de pressmaskiner och pressbackar som används är i perfekt skick. Den detaljerade bruksanvisningen som följer med vid köp av pressverktyg skall följas. Vid hyra, lån eller överlåtelse skall all produktinformation medskickas. Pressmaskinerna kan användas vid omgivningstemperatur från -5 grader till +40 grader Celsius.

 

Pressbackar och presslingor

Metallsystem:

Kompositsystem:

 

Kompatibilitet

Pressverktygset
Pressbacker
Presslingor

Mobil: rulla til sidan för att se mer av tabellen 

Produktbeteckning >
Modell-/artikelnummer
Mått [mm]
Bultdiameter [mm]
SOM
2299.6 / 313012
12 – 35
15
SOM
2299.62 / 449377
15 – 28
15
PT2
2299.9
12 – 35
14
SOM
2299.2
12 – 54, 14 / 16
15
SOM
2299.4 / 262211
42 – 54
15
SOM/M
2299.4M / 315337
42 – 54
15
Picco
2484.9
12 – 35
12
    
2296.3 / 472757
12 – 35
14
Utgått
Z1
2296.2 / 472733
12 – 35 / 16 – 25
14
Z2
2296.2 / 472740
42–108,0 / 32 – 63
14
PT2
2497.3XL / 562854
76,1–108,0
14
   
2497.2XL
64,0 – 108,0
Pressgun 5
med nätdrift
Endast
storlek
42
Pressgun 5
Med batteridrift
Endast
storlek
42
Pressgun Picco
Pressgun 4E Endast
storlek
42
Pressgun 4B Endast
storlek
42
System Profipress/G
Seapress
Prestabo
Sanpress Inox /G
Sanpress
Prestabo XL
Sanpress Inox / XL
Sanpress Inox G / XL
Profipress XL
(bara presskopplingar av koppar)
Seapress XL

 

Produktbeteckning  >
Modell-/artikelnummer
Mått [mm]
Bultdiameter [mm]
 
2296.1
12 – 4
  
2297.3XL / 362959
76,1 – 108,0
14
  
2297.2XL
76,1 – 108,0
PT2
2297.1XL / 359232
76,1 – 108,0
14
SOM
2299.81 / 490652
16 – 32
15
SOM
2299.8 / 357139
16, 20
15
PT2
2299.41 / 612191
50, 63
14
PT2/SOM
2299.7
14 – 63
14 / 15
Picco
2484.7
12 – 40
12
PT2
9696.6 / 469764
20 – 25
14
PT2
9696.7 / 469771
32 – 63
14
  
9696.1
20 – 63
Pressgun 5
med nätdrift
Pressgun 5
med batteridrift
Pressgun Picco Endast
storlek
≤ 35 mm
Pressgun 4E
Pressgun 4B
System Profipress/G
Seapress
Prestabo
Sanpress Inox /G
Sanpress
Profipress XL
Sanpress XL
Sanfix
Fosta / Plus
Sanfix Fosta Sanfix Fosta / Plus
Fonterra
Geopress

Produktbeteckning >
Modell-/artikelnummer
Mått [mm]
Bultdiameter [mm]
Pressringsset + P1
2496.3 / 622664
12–35
12
   
2296.4 / 472764
42 – 54
14
P1
2496.1 / 622657
12 – 35
12
PT2
2799.7 / 425302
12
14
Kombipressbackar
2298.3
15
Uttgått
PT2
5399.8 / 645380
16 – 20
14
PT2
5399.81 / 645397
16 – 32
14
PT2
5399.7
16 – 63
14
Picco
5384.7
16 – 40
12
   
5396.1
16 – 63
Pressgun 5
med nätdrift
Pressgun 5
med batteridrift
Pressgun Picco Endast
storlek
≤ 35 mm
Pressgun 4E
Pressgun 4B
System Profipress / G
Seapress
Prestabo
Sanpress Inox / G
Sanpress
Fonterra Profipress / G
Seapress
Prestabo
Sanpress Inox / G
Sanpress
12 – 22 mm
Sanfix Fosta / Plus
14 – 20 mm
Smartpress

 

Produktbeteckning >
Modell-/artikelnummer
Mått [tum]
Bultdiameter [mm]
    
4299.61 / 719579
½ – 2
14
PT2
4299.9
⅜ – 1
14
Picco
4284.9
⅜ – ¾
12
    
4296.1
½ – 2
    
4278.5 / 731243
11 – 6
    
4296.1XL
2½ – 4
    
4296.4XL /
753924
2½ – 4
Pressgun 5
med nätdrift
Pressgun 5
med batteridrift
Pressgun Picco Endast storlekar
½ och ¾
System Megapress Megapress S XL

Pressgun Picco Pressgun 5
Pressback Dragback Pressring Pressback Dragback Pressring Pressbooster Dragback Presskedja
Metallpressystem
Profipress
Sanpress
Sanpress Inox
Prestabo
12 – 35 mm
Modell
2484.9
12 – 35 mm (P1)
Modell
2496.1
12 – 35 mm
Modell
2296.1
12 – 54 mm
Modell
2299.9
12 – 35 mm (Z1)
42 – 54 mm (Z2)
Modell
2296.2
12 – 35 mm
42 – 54 mm
Modell
2296.1
Profipress XL
Prestabo XL
64 – 108 mm (Z2)
Modell
2296.2
64 – 108 mm
Modell
2497.2XL
Sanpress XL 76,1 – 108,0 mm
Modell
2297.1XL
76,1 – 108,0 mm
Modell
2297.1XL
Sanpress Inox XL 64 – 108 mm (Z2)
Modell
2296.2
64 – 108 mm
Modell
2497.2XL
Pressystem till stålrör
Megapress ⅜ – ½”
Modell
4284.9
½ – ¾” (P1)
Modell
2496.1
½ – ¾”
Modell
4296.1
⅜ – 1″
Modell
4299.9
½ – ¾” (Z1)
1 ¼ – 2″ (Z2)
Modell
2296.2
½ – ¾”
1 ¼ – 2″
Modell
4296.1
Megapress S XL 2½ – 4″
Modell
4296.1XL
2½ – 4″
Modell
4296.4XL
Alupex-system
Smartpress 6 – 40 mm
Modell
5384.7
16 – 32 mm (P1)
Modell
2496.1
16 – 32 mm
Modell
5396.1
16 – 63 mm
Modell
5399.7
16 – 32 mm (Z1)
40 – 63 mm (Z2)
Modell
2296.2
16 – 32 mm
40 – 63 mm
Modell
5396.1