Om Viega

En bättre idé!

Viega är en av världens ledande producenter av installationsteknik och har idag mer än 4500 anställda. Produktionen är koncentrerad till våra tyska fabriker, och material till den Nordamerikanska marknaden tillverkas i McPherson/USA. Kärnkompetensen är installationsteknik, som utöver rörledningssystem omfattar installationsväggar och avloppsteknik. Ett komplett sortiment på över 17000 artiklar som används nästan överallt: Bostadsbyggande, kontorsbyggnader, vid industrianläggningar och vid skeppsindustri.

Viegas särprägel och strategi är innovativa lösningar och teknologi kombinerat med absolut högsta kvalitet. Vi har till exempel marknadens enda rörsystem som med kombinationen rödgodsdelar och rostfria rör är testat och godkänt för ett kloridinnehåll på upp till 600 mg/l.

För Viega är det viktigt att samla in och förmedla kunskap om vatten, så att vi alltid kan leverera de mest hållbara produkterna och lösningarna.

Finn ytterligare information på viega.se eller hos din grossist.