Montering - metall

På denna sida hittar du (klicka på varje punkt för att komma till avsnittet):


 

Avstånd mellan två pressningar

För att försäkra sig om täta pressningar är det viktigt att hålla minimum måttet mellan två presskopplingar.

PHB_1

Platsbehov minimum amin [mm]:
Rördiameter
[mm]
PT2 PT3-AH
PT3-EH
Picco
Pressgun
Picco
Pressgun
5/4B/4E
12-54 45 50 35 50

PNB_1

Rördiameter
[mm]
Minsta avstånd a
[mm]
12 0
15 0
18 0
22 0
28 0
35 10
42 15
54 25

 

Platsbehov minimum amin [mm]
Rördiameter
[tum]
PT2 PT3-EH Pressgun
5/4B/4E
½ – 4 20

 

Rördiameter
[tum]
Minsta avstånd a
[mm]
½ – 4 15

 

 

Kapning och bockning av rör

Rör i storlekarna 12-28 mm kan bockas med ett bockverktyg. Det är viktigt att det är ca 50mm rakt rör efter bockning, så att man kan skjuta på en pressdel.

Svetssömmen skall ligga i neutral linje. Se nedanstående illustration.

Sanpress rör i rostfritt stål och kopparrör skall bockas med avsedd maskin. Radien på bockningen finner ni i rörproducentens produktinformation. För Sanpress rostfria stålrör och kopparrör gäller R≥3,5xd.

Abb

 

Gängade kopplingar

Sanpress systemet kan anslutas med gängdelar eller armaturer av rödgods/siliciumbrons. Vid detta fallet skall den gängade änden anslutas först och därefter pressningen för att undgå onödiga torsionsspänningar.

 

Rörklamning

Vid klamring av rör skall klammer med gummi eller plastinlägg användas. Detta för att undgå spaltkorrosion.
Vid klamring av rörledningar kan vanliga klammer användas. För ljudisolering skall klammer med kloridfria

ljudisolerande mellanstycken användas. Vid för stora avstånd mellan klammer kan det uppstå vibrationer och därmed oljud.

Tabellen nedan anger rekommenderade avstånd för fästelementen som ger problemfri funktion för rörledningssystemet.

Avstånd mellan fästelement för rör av rostfritt stål, koppar eller elförzinkade rör:

Mobil: rulla til sidan för att se mer av tabellen 

Mobil > Rördimension och avstånd mellan fästelement [m]
Storlek
[mm]
Sanpress  Sanpress
Inox
Profipress Avstånd
mellan
fästelement
[m]
12 1,25
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64,0 4,00
76,1 4,25
88,9 4,75
108,0 5,00

 

Vid klamring av rör skiljer man mellan fixpunkter (fasta klamringar) och glidande klamringar (axiell rörlighet är möjligt).

Fixpunkter skall placeras så torsionspänningar på grund av längdförskjutningar undgås.

Vidare skall rörledningar som inte har något skydd mot längdförskjutning, dvs utvidgningskompensation bara ha en fixpunkt.Vid långa rörsträckor rekommenderar vi att fixpunkten placeras i mitten så utvidgningen styrs i två riktningar.

Fixpunkter skall inte placeras på en koppling (a). Glidande fästpunkter skall placeras så att dom ej oavsiktligt blir fixpunkter, när anläggningen är i drift. En glidande fästpunkt kan, som visas på bild (b), bli en fixpunkt vid avstånd mindre än 250 mm.

a)
Abb477

b)
Abb476

Abb478
Avstånd för fästpunkter av rostfritt stål, koppar och elförzinkade rör.

 

Längdutvidgning

Generellt för längdutvidgning:
Rörledningar utvidgar sig olika vid uppvärmning, beroende på material. (se nedanstående tabell).

Olika materials längdutvidgning
För att undvika oönskade spänningar i rörnätet skall hänsyn tas till detta vid projektering och utförande av rörledningsanläggningar med hjälp av:

Mobil: rulla til sidan för att se mer av tabellen 

 Mobil > Värmeutvidgningskoefficient
 α
[mm / mK]
Längdutvidgning
vid rörlängd = 20 m
och ΔT = 50 K
[mm]
Rostfritt stål 1.4401 0,0165 16,5
Rostfritt stål 1.4521 0,0108 10,8
Galvaniserat stål 0,0120 12,0
Koppar 0,0166 16,6
Komposit 0,08 – 0,18 80,0 – 180,0

 

Förlängning av ledningar av rostfritt stål

Vid en rörlängd på 20 m och en temperaturdifferens på 50 K (Till exempel en uppvärmning från 10 grader C till 60 grader C) kan man avläsa en förlängning av rören på 10,8 mm. Längdutvidgningen kan också beräknas med formeln:

Δl = a x L x ΔT

Därnäst får man en temperaturdifferens ΔT = 50K och en rörlängd L=20 m.

Δl = 0,0108 mm x (m x K) x 20 m x 50 K.
Δl = 10,8 mm

 

Längdutvidgningskompensation

Längdutvidgningskompensation till följd av uppvärmning av rörledningar upptas övervägande av elasticiteten i rörnätet. När detta inte är möjligt, till exempel vid mycket långa rörsträckor, skall systemet projekteras med kompensationselement. Dessa kan utföras som Z eller U -kompensationselement (se nedanstående illustrationer) eller med axialkompensatorer.

Beräkning av längden av kompensatorer för rör i dimensioner < 54 mm.:

15AM-XL-Z-Dehnausgl1 16AM-Dehnungsausgl
Diagrammen visar den benlängd för respektive kompensationselement, som är nödvändiga för att uppta utvidgningen.

17AM-U-Bogen
Lyra som kompensationselement.

 

Längdberäkning:

För kompensationselement i Z och T-form:

Tryck på bilden för en större version

Längdberäkning_web_stor_SE

 

För kompensationselement i U-form:

Tryck på bilden för en större version

Längdberäkning2_web_stor_SE

 

Axialkompensator

Viegas axialkompensatorer är avsedda för att uppta axiell utvidgning som är förorsakad av temperaturskillnader i rörnätet.

Kompensatorerna är förspända vid leverans och skall därför inte förspännas vid montering.

Abb_D_42

Drifttemperaturen för axialkompensatorerna ligger i området mellan 20 °C till 120 °C .Kortvariga temperaturtoppar är inga problem.

Rengöring av rörledningssystemet med aggressiva medel bör undvikas på grund av korrosionsrisk på stålbälgen.

Axialkompensatorerna är ej avsedda för snedbelastning (lateral eller angular).

Fördelar:

 

Teknisk data:

Tryck på bilden för en större version

Axialkompensator_web_stor_SE

 

Z mått axialkompensator:

Kompensator
di/DN
Utvidgningskompensation
[mm]
15/12 -7
18/16 -9
22/20 -11,5
28/25 -14
35/32 -13
42/40 -15,5
54/50 -16

Vid användning av kompensatorer skall montageföreskrifter och driftanvisningar följas.

 

Gänganslutningar XL

Sanpress XL kan anslutas med gängdelar eller armaturer av kopparlegeringar. Om så är fallet skall den gängade delen monteras först och därefter press-sidan för att undgå onödiga torsionsspänningar.

 

Flänsanslutningar XL

Sanpress XL systemet kan också förbindas med flänsanslutning. (Viegas flänsar är borrade för PN10 / PN16). Därtill används en motsvarande fläns, t.ex en gängfläns. Fläns-sidan skall monteras före pressidan.

 

Platsbehov vid pressning av XL delar

För att montera XL delarna utan problem skall det vid projektering tas hänsyn till minimiavstånd mellan rörledningarna och avstånd till vägg och tak konstruktion. I praktiken är avståndet normalt lika med minimikravet för kall och varmvattenledningens isolering.

Se ”minsta avstånd a” i nedanstående tabeller.

Sanpress XL:

PHB_xl1

Rördiametera
[mm]
Minsta avstånd a
[mm]
76,1 Ej nödvändigt!
88,9
108,0

 

 

PHB_1.3_Tab30_10_2-Min

Platsbehov minimum amin [mm]
Rördiametera
[mm]
PT2 PT3-AH Pressgun
5/4B/4E
76,1
88,9
108,0
45 50 50

Sanpress Inox XL / Profipress XL / Prestabo XL:

PHB_xl2

Rördiametera
[mm]
Minsta avstånd a
[mm]
64,0 15
76,1
88,9
108,0

PHB_xl3

Rördiametera
[mm]
Minsta avstånd a
[mm]
64,0 20
76,1
88,9
108,0