Montering - kompositmaterial

Viega Smartpress presskopplingar kombinerar många års samlad kunskap med beprövad teknik och högkvalitativa, korrosionsbeständiga och hållbara material. Resultatet är ett presskopplingssystem som säkerställer högkvalitativa dricksvatten- och värmeinstallationer tack vare den unika kombinationen av snabb installation och låga tryckförluster.

 

Fördelar med Viega Smartpress:

 

Material:

 

Teknisk information:

Viega Smartpress flerskiktsrör uppfyller alla uppställda krav på en dricksvatteninstallation och påverkar inte vattnets smak. Detta gäller oavsett om man planerar att göra en modern ringinstallation, serieinstallation med T-rör eller fördelarinstallationer.

 

Brandklass:
B2 enligt DIN 4102 och E. I enlighet med EN 13501-1.

 

Teknisk data:

Mobil: rulla til sidan för att se mer av tabellen 

Nominell rörstorlek > [mm] 16 x 2,0 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5
Invändig diameter [mm] 12,0 15,4 19,4 25,6 33,0 42,0 52,0
Minsta bockningsradie
för fri bockning
x da 5,0 Använd
bockverktyg
Minsta bockningsradie
för bockverktyg
x da 2,0 2,3 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5
Värmeledningsförmåga  [W/mK] 0,4
Genomsnittlig
längdutvidgning
[mm/mK] 0,03
Rörojämnhet [mm] 0,0015
Luftspärr Alu

 

Smartpress kopplingar

Smartpress-kopplingarna är tillverkade av rostfritt stål och är därför mycket resistenta emot både mekanisk och kemisk belastning.
Kopplingarnas tryckfall är lågt, vilket är fördelaktigt vid dimensionering av dricksvattenledningars storlek.

 

Pressteknologi utan o-ring med mycket stark PPSU-stödhylsa
– samma längdexpansionskoefficient för röret som för PE-Xc
– den perfekta lösningen för garanterade säkra anslutningar

Opressade kopplingar upptäcks under trycktestet.

 

Översikt över systemfunktioner:

 

Flödeshastighet (m/s) och Zeta värden

zeta2

 

Zeta Värden

Zetavärden är ett dimensionsrelaterat indextal utan enhet för beräkning av tryckfall vid enkelmotstånd vid olika flödeshastigheter. För beräkning av zetavärden för Smartpress har det antagits en flödeshastighet på 2 m/s.

 

Längdutvidgning och längdutvidgningskompensation

Rörledningar ändrar längd vid temperaturförändringar. För att kunna kompensera för axiella förändringar skall längdutvidgningskompensatorer i Z eller U form med tillräcklig längd byggas in i systemet.

 

Man skiljer mellan två upphängningsmetoder för rörledningar:

 

Generella regler för montage:

 

Exempel: Smartpress rör

Information: Temperaturskillnad Δϑ = 50 K; rörlängd L = 8 m; rör dia = 20 mm.

Uträkning: Längd på kompensationsenhet LBS

Beräkning:

Lösning: Avläs värdet på X axeln: LBS = 480 mm.

 

Smartpress-PE-Xc/AI/PE-Xc rör längdutvidgning.

Tryck på bilden för en större version.

Beräkning_web_stor_SE

 

Kapning och montering av Alupex Kompositrör och Smartpresskopplingar

För installationen rekommenderar vi Viega originalverktyg – såg eller vinkelslip skall inte användas.

Kapning av rör:

 

Rørsaks
Rörsax

 

Rørskærer
Röravskärare

 

Afskærer
Kniv för skyddsrör

 

För presskopplingen skall Smartpress pressbackar för Alupexsystem användas tillsammans med pressmaskiner med tillräcklig presskraft.

Rekommenderade Viega pressmaskiner:

 

Monteringsavstånd

Vid montering bör ett rörbockningsverktyg med skyddsinlägg användas.

Följande monteringsavstånd skall användas.

 

Maximalt monteringsavstånd för Smartpress rör:

Mobil: rulla til sidan för att se mer av tabellen 

Mobil > Vågrätt Lodrätt
da x väggtjocklek
[mm]
PE-Xc /Al/PE-Xc-rör
[m]
PE-Xc/Al /PE-Xc-rör
[m]
16 x 2,2 1,00 1,30
20 x 2,8
25 x 2,7 1,50 1,95
32 x 3,2 2,00 2,60
40 x 3,5
50 x 4,0 2,50 3,25
63 x 4,5