Tappvatten

Smartloop-Inliner invändig VVC ledning

Rödgods/siliciumbrons.

smartloop-top

Användningsområden:

Systemet används som en invändig cirkulationsledning i tappvatteninstallationer och i varmvattenstigarrör från 28 mm, med Viegas pressystem. Systemet kan användas till metallpressystem och Smartpress alupexsystem.

Installationen får endast utföras av kvalificerad fackman och endast med Viegas komponenter.

 

Fordele:

Smartloop inliner skall bara användas tillsammans med komponenter som tillhör systemet. Användning av systemet till andra applikationer än ovan nämnda skall stämmas av med Viega.

 

Tätningselement:

Viegas tätningselement (o-ringar) är av typ EPDM B1 4771 och är testade enligt DIN EN 681-1 Annex B. Tätningsmaterialet skall enligt denna norm ”efterleva kravet om 50 års säkerhet mot blivande deformation”, och därmed också förväntad minimum livslängd.

Tryck på bilden för en större version

smartloop-illu

Mobil: rulla til sidan för att se mer av tabellen 

Användning > Dricksvatten Värme Värme
Tätningselement EPDM EPDM FKM
Driftstemperatur 85 °C – Tmax = 110 °C Tmax = 110 °C Tmax = 140 °C
Driftstryck Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar

HNBR: Driftstemperatur och driftstryck är avhängigt av typ av gas. Kontakta Viega för mer information.