Tappvatten

Easytop statisk cirkulationsreglerventil

Ventiler av rödgods/siliciumbrons med SC-Contur.

Den statiska Easytop cirkulationsreglerventilen används till hydraulisk utjämning av stigarledningar och i installationer med cirkulationsledningar där de termiska cirkulationsreglerventilerna är installerade på våningsplanen.

Genomströmningsmängderna tas ut från tryckförlustsdiagram och sätts in i en skala. Den inställningsposition (maximal genomströmningsmängd) som anges, kan fixeras mekaniskt och kan därmed alltid återskapas, även om ventilen har fått service under tiden.

 

Användningsområden:

Användning Varmt tappvatten
Tätningselement EPDM
Driftstryck Pmax = 10 bar
Inställningsområde 0 – 6,9

Ytterligare information finns i Viegas användningshandbok och användningsöversikt.

 

Till Easytop termostatisk cirkulationsreglerventil kan följande tillbehör fås: